devmako.

PROGRAMOVANIE NA MIERU

TVORBA PROGRAMOV, WEBOV A MOBILNÝCH APLIKÁCIÍ.
Analyzujeme, hľadáme riešenia a programujeme
NIEKTORÉ VYTVORENÉ PROGRAMY
Vytvorili sme cez 150 programov na mieru
Automatický zálohovací systém
Je to program na automatické zálohovanie dát na USB kľúč, druhý pevný disk alebo druhý počítač. Užívateľ si sám navolí súbory alebo typy súborov, ktoré chce zálohovať a kedy ich chce zálohovať. Dá sa nastaviť denné, týždnenné alebo mesačné zálohovanie.
Integrovaný informačný systém
Integrovaný informačný systém určený pre požičovne akéhokoľvek druhu. Kompletný výpožičný systém. Špeciálne funkcie. Multilinguálna podpora
Evidencia automobilov
Evidencia automobilov, šoférov, výbavy, PHM kariet, servisu, STK, emisné kontroly pre firmu s väčším počtom automobilov. Tlačenie zostáv na prevzatie automobilu a ďalších štatistických zostáv
Automatické texty
Program na vkladanie prednastavených zostáv do Wordu. Dá sa nastaviť viacej variácií. Veľa možností nastavenia podmenu. Možnosť nastaviť aj dlhé texty. Zjednudušuje prácu a užívateľ si nastaví všetko sám.
Automatické web stránky
Program na automatické zmeny na web stránkach. Užívateľ si sám nastavuje a dopĺňa obrázky a texty. Môže meniť farby. Spravuje si svoju web stránku kedykoľvek na to má chuť a čas.
Bonusový klub
Program na evidenciu svojich verných zákazníkov a klientov. Eviduje obraty, ktoré robia jednotlivý klienti. Evidueú mailové adresy a v prípade že máte dáku novú ponuku tovaru môžete rozposlať maily so správou.
EAN kódy
Program na tlačenie EAN kódov v ktorom si zadávate názov tovaru jeho predajnú cenu EAN kód a počet kusov koľko sa má vytlačiť štítkov. Potom už len dáte tlačiť na samolepky a kompletné informácie prilepíte na tovar.
Heslič súborov
Program na zaheslovanie súborov, aby sa zamedzil prístup nepovolaných osôb.
Import a export so databáz
Program na importovanie dát do internetového obchodu. Dajú sa nastaviť rôzne variácie.
Inventúry
Program pre obchody ktoré majú veľký sortiment tovaru a robia inventúru na papier. Program sa nainštaluje do notebooku a robí sa inventúra. Podporuje aj skener. Program obsahuje aj import do iných programov
Konverzie dát
Program na prenesenie dát do iného programu. Využíva sa ak máte iné druhy skladov a ešte k tomu účtovníctiev alebo pri prechode na iný systém
Kryptovanie súborov
Program na ochranu dôležitých dát, ako sú názvy firiem, databázy, dôležité dokumenty. Využívaný hlavne pri účtovníctve a keď hrozí odcudzenie dát druhou osobou ako ochrana. Taktiež sa využíva v notebookoch.
Šifrované mailovanie
Program ktorý slúži na zakódovanie mailov vo vnútrofiremnej komunikácii. Pri dôverných informáciách. Pri komunikácii s pobočkami. Ak si chcete byť istý, že vami poslané informácie budú skutočne utajené.
Manažérske prehlady
Skvelý nástroj na podrobné prehľady o tovare, zákazníkoch , obratoch z vašej skladovej a fakturačnej evidencie.
Mincovky
Rozdelenie penazí podľa jednotlivých papierových a mincových hodnôt pre vašich zamestnancov.
Predaj a výkup mobilov
Program na výkup, predaj a evidenciu mobilných telefónov s možnosťou vytlačiť zmluvu a záručný list.
Evidencia náradia
Program pre stavebné firmy, ktoré chcú mať detailný prehľad o tom, kde je ich náradie na ktorej stavbe a ktorý zamestnanec za ňho zodpovedá. Možnosť viacerých skladov a stavieb. Evidencia požičovného.
Zárobky pre finančnú spoločnosť
Program na evidenciu zárobkov pri percentuálnom odmeňovaní klientov s možnosťou tlačenia faktúr. Príjem súm a postup v percentách.
Evidencia
Program na podrobnú evidenciu svojich odberateľov. Možnosť pridávania vlastných poznámok. Zadávanie odberateľov. Detailná evidencia zákazníka. Možnosť evidovania akcií a využitia propagácie.
Cenové ponuky
Program na tvorbu cenových ponúk. Možnosť naimportovania viacerých druhov cenníkov a vyberania z cien viacerých dodávateľov. Možnosť tlačenia cenníkov.
Realitný program
Program pre realitné kancelárie, ktorý funguje už 6 rokov. Možnosť evidencie telefónnych čísel. Rozdelenie realít do skupín. Jednoduché vyhľadávanie. Sieťová verzia.
Registračný program na web
Program na evidenciu akýchkoľvek informácií priamo na internete. Dá sa využiť ako klubový informačný systém s možnosťou poskytnutia informácií členom klubu.
Rozpočtový program
Program na evidenciu rôznych informácií a s tým súvisiacimi výdavkami a príjmami. Prehľady príjmov po skupinách a celkovo.
Školenia cez internet
Program na školenia cez internet. Možnosť nastavenia textov a následných testov. Stiahnutie údajov a možnosť evidencie. Možnosť komunikácie s užívateľmi.
Plánovanie telefonátov
Program na plánovanie telefonátov a ich priebeh. Evidencia zákazníkov a výsledky telefonických hovorov.
Evidencia zákazok
Program na evidenciu zákazok, ktorý obsahuje detailné informácie o klientovy ,stav v akom sa práve zákazka nachádza, aký je problém, poznámky k zákazke. Možnosť sieťovej verzie.
Pracujeme,aby ste šetrili čas a peniaze
Snažíme sa pomôcť vyriešiť a zefektívniť fungovanie nielen firiem, ale aj uľahčiť rutinnú prácu
© 2016 Devmako.sk | Tel.č.0911 77 10 40 | Created: Denisa&Martin | Design: Lenka Dobranská