SEO(search engine optimization) - optimalizácia pre vyhľadávače

Čo je SEO?

Vyhľadávače majú svoje kritéria ktorými skúmajú vaše stránky a na základe kritérií potom robia vyhodnotenie kvality vašej stránky. Na to, aby vaša stránka bola vyhodnotená ako ideálna je potrebné, aby dokonale vyhovovala kritériám, ktoré daný vyhľadávač hodnotí. Naša úloha pre Váš web je preskúmať zloženie Vášej stránky a analyzovať ju pre čo najlepšie hodnotenie SEO. Ak chcete dosiahnuť vyššie pozície , tak bez seo to nepôjde.

Čo Vám ponúkame

Vaše stránky upravíme a ich dôveryhodnosť v očiach vyhľadávačov sa zvýšia vďaka externým odkazom tak, aby ste boli na prvých miestach vo výsledkoch vyhľadávania.

Keď niekto do vyhľadávača napíše vaše kľúčové slovo, vaša stránka bude hneď na popredných pozíciách a ľudia si Vás hneď všimnú. Vďaka tomu budete mať vyššiu návštevnosť a následne sa vám zvyši aj predaj. SEO a internetový marketing je najlepší prostriedok ako sa zvýši návštevnosť Vašich stránok. Ak je optimalizácia dobre navrhnutá a zrealizovaná ušetrí Vám v budúcnosti čas a peniaze, ktoré by ste museli vynaložiť na reklamné kampane.

SEO sa neustále mení a s ním aj algoritmy a kritériá vyhľadávačov.

Čo analyzujeme pre SEO?

Kľúčové slová a SEO

Sú to pre Váš web najvhodnejšie slová a slovné spojenia, ktoré Vám zabezpečia časté vyhľadávanie vašej stránky

Nastavenie štruktúry stránky SEO

Tak ako každý oficiálny dokument ktorý píšete má svoju hlavičku, predmet, obsah a podpis, tak aj webová stránka musí obsahovať určité nastavenia, ktoré zabezpečia Vašej stránke kvaitu SEO

Nastavenie textu pre SEO

Analýza optimálnej úpravy textov Vašej stránky pre SEO je skúmanie obsahovej časti Vášho webu a následné návrhy v jej úpravách, aby ste sa so svojimy kľúčovými slovami zobrazovali na čo najlepšej pozícii vyhľadávačov

SEO konkurencie

Robíme SEO a analýzu vašej najväčšej konkurencie a hľadáme oblasti v ktorých máte vašu stránku na nižšej úrovni ako oni.

Programovaním na objednávku sa snažíme pomôcť vyriešiť a zefektívniť fungovanie nielen firiem, ale aj uľahčiť rutinnú prácu jednotlivcov
Kontakt:
 
Pracujeme,aby ste šetrili čas a peniaze
Programovanie na objednávku